Menu
 • Producten van VELUX en LuXtra uit eigen voorraad.
 • Snelle levertijd.
 • Gratis retourneren binnen 60 dagen.
 • 24 jaar ervaring in de branche

Algemene voorwaarden

Voor eindgebruikers
Voor bedrijven

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR EINDGEBRUIKERS

 

Deze algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) zijn bedoeld om van toepassing te zijn op alle bestellingen voor dakvensterproducten, die u (hierna de “Consument” of “u”) wenst te plaatsen via de commerciële website : www.dakvenster.be (hierna de “Site”) bij Dakvenster.com BV (hierna "Dakvenster" of "wij").

De Consument verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden alvorens een bestelling via de Site te plaatsen, en deze te hebben begrepen en zonder voorbehoud te aanvaarden. De Consument aanvaardt ze door het vakje "Ik heb de algemene verkoopsvoorwaarden gelezen en ik aanvaard ze" aan te klikken tijdens de validatie van de bestelling.

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Algemene Voorwaarden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Artikel 1 - Identiteit van de onderneming

Dakvenster is een in Nederland geregistreerde onderneming met maatschappelijke zetel gevestigd te Middenmeer, Nederland, op het adres Agriport 139, 1775 TA Middenmeer, Nederland en ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder het nummer 52573443 en BTW-nummer NL850506025B01.

Onze contactgegevens zijn de volgende: e-mail: info@dakvenster.com, telefoonnummer: +32 10 39 64 10, Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08:30 - 17:00 uur.

Artikel 2 - Contract

Voor een contract tussen u en ons is het vereist dat u ten minste 18 jaar oud bent. Dit betekent dat als u niet minstens 18 jaar oud bent, wij geen verplichting tegenover u hebben. Dit geldt ongeacht of wij u een orderbevestiging sturen. Door een bestelling te plaatsen, bevestigt u dat u ten minste 18 jaar oud bent en dat u de juridische bekwaamheid heeft om een bestelling te plaatsen op de Site.

Als u ervoor kiest om een account aan te maken op onze site, zullen wij eerst uw e-mailadres valideren, voordat u het registratieproces kunt voltooien.

Wij kunnen uw bestelling accepteren en verwerken ongeacht waar u zich bevindt. Gelieve hiervoor de rubrieken "Levering van de producten" en "Internationale levering" te raadplegen.

Door uw bestelling op de Site te bevestigen, bevestigt u:

- Dat u deze Algemene Voorwaarden, die van toepassing zijn op uw bestelling en deel uitmaken van het contract tussen u en ons, hebt gelezen en accepteert.

- Dat de prijzen en kosten die van toepassing zijn op de bestelling, de prijzen en kosten zijn die worden vermeld op de Site, en in uw besteloverzicht, vóór de bevestiging ervan.

-Ervan op de hoogte te zijn dat wij gegevens over uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kunnen registreren om uw bestelling te kunnen verwerken. Meer informatie vindt u in ons Privacy- en Cookiesbeleid.

- Ervan op de hoogte te zijn dat we gegevens over uw creditcard, debetkaart of uw bankgegevens kunnen doorgeven met als enig doel het verwerken van uw bestelling en uw retourzendingen.

Artikel 3 - Hoe weet ik dat mijn bestelling goed werd ontvangen?

Na ontvangst van uw bestelling, sturen wij u een e-mail om u te laten weten dat uw bestelling is ontvangen. Uw bestelling wordt pas als geaccepteerd beschouwd zodra uw betaalmethode is gevalideerd (bij betaling per bankkaart) of zodra Dakvenster het geld heeft ontvangen (bij betaling via PayPal of bankoverschrijving) (zie hieronder "Hoe betaal ik?").

Zodra uw betaalmethode is gevalideerd of na ontvangst van het geld door Dakvenster, sturen wij u een orderbevestiging per e-mail. Een juridisch bindend contract tussen u en ons komt tot stand wanneer u onze orderbevestiging ontvangt. Indien ofwel uw betalingsmethode niet is goedgekeurd, ofwel het geld niet is ontvangen door Dakvenster volgens de door u gekozen betalingsmethode, zal er geen contract worden uitgevaardigd.

Als u binnen één werkdag geen orderbevestiging ontvangt, nadat u met een betaalmethode uw bestelling hebt bevestigd, neem dan contact met ons op. Wij zullen proberen uw bestelling zo snel mogelijk af te handelen, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor vertraging veroorzaakt door problemen of storingen in elektronische communicatiesystemen onafhankelijk van onze wil.

Artikel 4 - Wat is de prijs van de producten?

De aankoopprijs is de prijs, die van toepassing is op het moment dat u uw bestelling plaatst. De prijs van de producten die u bestelt, de eventuele leveringskosten en het totaalbedrag van uw aankoop worden altijd meegedeeld aan u voordat u de bestelling bevestigt en in de orderbevestiging. De prijs is inclusief eventuele van toepassing zijnde BTW. Wij wijzen u erop dat indien wij een kennelijke fout hebben gemaakt in de prijsbepaling van producten op de website, wij niet gebonden zijn aan die onjuiste prijs.

Artikel 5 - Hoe kan ik betalen?

U betaalt bij aflevering aan onze chauffeur. Betaling kan contant.

U kunt ook betalen met Mastercard, Maestro, Bancontact (MisterCash) of PayPal. Als u met een creditcard of betaalpas betaalt, wordt u gevraagd om de naam en het nummer op uw creditcard of betaalpas, de vervaldatum en, indien van toepassing, het uitgiftenummer en de driecijferige veiligheidscode op te geven. Deze informatie wordt via een sterk versleutelde verbinding rechtstreeks aan de bank verzonden om de geldigheid van uw creditcard of betaalpas te verifiëren. Zodra uw kaart is goedgekeurd door de bank, of in het geval van een betaling via Bancontact, PayPal, zodra we de betaling op onze rekening hebben ontvangen, sturen we u een orderbevestiging per e-mail. Het bedrag wordt direct na betaling van uw kredietkaart of betaalkaart afgeschreven. Als u met Bancontact of PayPal betaalt, sturen wij een bevestiging zodra Bancontact of PayPal de betaling aan ons bevestigt.

 

Artikel 6 - Levering van de producten

Wij zullen uw bestelling zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. De leveringsdatum wordt vermeld op uw besteloverzicht vóór bevestiging, alsook in de bevestiging van de bestelling. Een geschatte leveringstermijn wordt vermeld in onze bevestiging van de bestelling.

Uw bestelling wordt geleverd op de wijze zoals vermeld op uw besteloverzicht vóór bevestiging. Afhalen van uw bestelling bij ons magazijn is alleen mogelijk op afspraak. Indien u kiest voor het afhalen van een product op voorraad, ontvangt u automatisch een bevestiging met een afhaaldatum. Indien u het product op een andere datum wenst af te halen, gelieve eerst contact op te nemen met onze klantendienst.

Indien de levering van producten vertraging oploopt, zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Wij zullen in ieder geval trachten alle maatregelen te nemen om de gevolgen ervan te beperken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door een externe gebeurtenis, die onafhankelijk van onze wil is. In geval van een vertraging in de levering van meer dan 30 dagen ten opzichte van de bij de bestelling aangegeven en/of overeengekomen tijd, heeft u in ieder geval de mogelijkheid uw bestelling te annuleren en het eventueel reeds betaalde bedrag voor het niet ontvangen product terug te laten betalen.

Wij zijn verantwoordelijk voor het leveren van een foutvrij product en het risico voor dit product gaat niet op u over voorafgaand aan de levering ervan.

Artikel 7 - Leveringskosten

Afhankelijk van het leveringsadres worden leveringskosten aangerekend. De leveringsopties en de verschillende kosten zullen zichtbaar zijn op de site tijdens het bestelproces. De gekozen leveringsoptie en de hieraan verbonden kosten worden vermeld in het overzicht van uw bestelling voordat u uw bestelling bevestigt, en in uw bevestigingsmail

Artikel 8 - Internationale leveringen

Behalve in België levert ons bedrijf ook in Duitsland, Nederland, Frankrijk (met uitzondering van de postcodes die beginnen met 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 984, 986, 987, 988 en 989). Indien u een product op deze website wenst te kopen en levering in Duitsland, Nederland of Frankrijk wenst, zal er een internationale leveringstoeslag aangerekend worden bovenop de toepasselijke leveringskosten. Hou er ook rekening mee dat de leveringstermijn langer kan zijn. Indien u een levering buiten België wenst, gelieve ons dan te contacteren via het contactformulier van de klantendienst alvorens de bestelling te plaatsen om op de hoogte te worden gebracht van de internationale leveringstoeslag en de toepasselijke leveringskosten.

Het is mogelijk dat wij u de lokale BTW moeten aanrekenen in het land waar de producten naartoe worden verzonden.

Voor internationale leveringen geldt hetzelfde retourbeleid als voor binnenlandse leveringen binnen België. De producten moeten worden teruggestuurd naar ons magazijn op het volgende adres: Agriport 139, 1775 TA Middenmeer, Nederland.

Artikel 9 - Garantie en aansprakelijkheid

Wij garanderen dat de producten aan de overeenkomst beantwoorden en vrij van gebreken zijn vervaardigd en geleverd. Alle producten genieten van de wettelijke regeling van de garantie voor conformiteit voorzien in de artikelen 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek, evenals van de garantie voor verborgen gebreken in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, voor zover het gebruik normaal was en de onderhoudsadviezen werden opgevolgd.

Er wordt aan herinnerd dat onder de wettelijke garantie van conformiteit, de consument :

- beschikt over een garantie tegenover de verkoper voor elk gebrek aan overeenstemming, dat bestaat op het ogenblik van de levering van het product en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering. De rechtsvordering van de consument tegen de verkoper verjaart binnen een jaar te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat deze termijn verstrijkt vóór het verstrijken van de termijn van twee jaar;

- kan kiezen, naast een eventuele schadevergoeding, tussen herstel of vervanging van het product, in beide gevallen kosteloos, tenzij dit onmogelijk of onevenredig is in de zin van artikel 1649quinquies, § 2, 3e alinea van het Burgerlijk Wetboek.

- heeft het recht om van de verkoper een passende korting op de prijs te verlangen of om de overeenkomst te ontbinden Indien hij geen recht heeft op herstel of vervanging of indien de verkoper het herstel of de vervanging niet binnen een redelijke termijn of zonder aanzienlijke overlast voor de consument heeft uitgevoerd,. De overeenkomst kan niet worden ontbonden indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, wordt een gebrek aan overeenstemming dat zich binnen 6 maanden na de levering van de goederen voordoet, geacht te hebben bestaan op het tijdstip van de levering, behalve wanneer dit vermoeden niet verenigbaar is met de aard van de goederen of met de aard van het gebrek aan overeenstemming.

De consument put zijn rechten uit de nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen en deze rechten worden niet aangetast door enige commerciële garantie, die op het product van toepassing kan zijn.

Er wordt aan herinnerd dat de consument kan besluiten gebruik te maken van de garantie voor verborgen gebreken van het verkochte goed in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek en dat hij in dat geval kan kiezen tussen terugzending van het goed en terugbetaling van de prijs, of het goed houden en een deel van de prijs terugkrijgen in overeenstemming met artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek. De bepalingen met betrekking tot de garantie voor verborgen gebreken zijn van toepassing na de termijn van twee jaar vermeld in de 2de alinea, eerste punt van dit artikel.

 

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verkleuringen van niet zichtbare delen, kleurveranderingen en verbleking veroorzaakt door zon/condensatie/zure regen/zoutspatten of andere omstandigheden met corroderende of materiaalveranderende werking, verkleuringen of aantastingen van het hout door het niet minstens om de twee jaar schuren en opnieuw lakken van het hout, knoesten in het hout, natuurlijke variaties in de kleur van het hout evenals aluminium en staal en kleine onvolkomenheden - inclusief kleurvariaties in de ruit - die het uitzicht niet wezenlijk verminderen of enige andere soortgelijke omstandigheden, ongeacht of deze als gebreken kunnen worden aangemerkt.

Als leverancier van bouwmaterialen zijn wij niet verantwoordelijk voor de installatie van de bestelde producten, noch a fortiori voor de plannen, de constructie en, in het algemeen, voor de naleving van de vereisten die van toepassing zijn op het gebouw, met betrekking tot constructie, brand en andere wettelijke vereisten die van toepassing zouden moeten zijn in het land waar de producten zullen worden geïnstalleerd.

Het is uw verantwoordelijkheid om, indien nodig, een beroep te doen op een naar behoren gekwalificeerde en bevoegde vakman om over te gaan tot de installatie van de bestelde producten en andere nuttige werkzaamheden indien nodig.

In het kader van onze opdracht (leverancier van bouwmaterialen), zal het product vergezeld gaan van zijn installatiehandleiding en de overeenkomstige instructies voor gebruik, onderhoud en aanwending

Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor gebreken of schade, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van: a) een foutieve installatie, d.w.z. een installatie in strijd met de installatievoorschriften of (bij ontstentenis van dergelijke voorschriften) in strijd met de regels van het goed vakmanschap, b) een installatie buiten de aanbevolen installatiezones, c) een foutieve bediening of een verkeerd

gebruik, d) verwaarlozing van het onderhoud zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing of (bij ontstentenis van dergelijke voorschriften) verwaarlozing van het gebruikelijke onderhoud, e) het gebruik van niet-compatibele reserveonderdelen of accessoires (bijv. stroomvoorziening), f) het vervoer of elke andere vorm van behandeling, g) wijzigingen aan het produkt, h) overmacht i) andere gebreken of beschadigingen die niet te wijten zijn aan materiaal-, produktie- of constructiefouten, zonder dat de voorgaande opsomming beperkend is.

Daarnaast zullen de voorwaarden van de aanvullende garanties van toepassing zijn, die worden uiteengezet in de afzonderlijke VELUX, Altaterra en LuxTra garanties beschikbaar op onze homepage. De voorwaarden van deze garanties of het land waarin u zich bevindt hebben op geen enkele wijze invloed op uw wettelijke rechten.

Artikel 10 -- Defecte of niet-conforme producten

Indien een aan u geleverd product gebreken vertoont, dient u ons daarvan zonder onnodige vertraging in kennis te stellen. Om ons in staat te stellen uw bestelling te identificeren, dient u wanneer u een beroep doet op een garantie de volgende informatie te verstrekken aan ons:

- Het nummer van de bevestiging van uw bestelling

- Uw naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres)

- Details van de producten waarvoor u de garantie inroept

Artikel 11 - Gevolgen van de ontbinding - gebrekkige of niet conforme producten

In geval van ontbinding van het contract of terugbetaling van de prijs van defecte producten, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen - inclusief de leveringskosten, zelfs als u een andere leveringswijze koos dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardleveringswijze. Wij zullen de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren, en niet later dan:

a. veertien (14) dagen na de dag waarop wij de geleverde producten van u terug ontvangen, of

b.(als deze datum eerder valt) veertien (14) dagen na de dag waarop u bewijs levert dat u de producten heeft teruggezonden, of

c. indien er geen producten zijn geleverd, veertien (14) dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te ontbinden.

Wij zullen de terugbetaling verrichten met hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een ander middel; in ieder geval zijn aan deze terugbetaling voor u geen kosten verbonden.

Als u de overeenkomst annuleert omdat de aan u geleverde producten gebrekkig zijn of niet conform zijn, zullen wij de terugzending van de gebrekkige producten naar ons magazijn organiseren of betalen.

In alle gevallen bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van een andere behandeling van de producten dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Wij zullen deze waardevermindering vaststellen zoals hieronder beschreven onder "Onze vaststelling van een eventuele waardevermindering van de producten".

Artikel 12 - Herroepingsrecht - zonder opgave van enige reden

U hebt het wettelijke recht om de overeenkomst binnen veertien (14) dagen te herroepen zonder opgave van enige reden; Dakvenster.com biedt u echter - uit hoffelijkheid - in totaal zestig (60) dagen de tijd om de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt zestig (60) dagen na de dag waarop:

- u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de door u bestelde producten fysiek in ontvangst neemt of

- u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in ontvangst neemt indien de overeenkomst betrekking heeft op meerdere producten die door u in één bestelling zijn besteld en door ons afzonderlijk zijn geleverd

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons informeren: Dakvenster.com B.V, met adres te Agriport 139, 1775 TA Middenmeer, Nederland, telefoonnummer: +32 10 39 64 10 van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen door een ondubbelzinnige verklaring van uw voornemen tot herroeping verstuurd per e-mail naar info@dakvenster.com.

Om ons in staat te stellen uw bestelling te identificeren, verzoeken wij u bij de uitoefening van uw herroepingsrecht de volgende informatie te verstrekken:

- Bevestigingsnummer van de bestelling

- Uw naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres)

- Gegevens over de producten waarvoor u de overeenkomst wilt herroepen of annuleren

Om ervoor te zorgen dat de herroepingstermijn in acht wordt genomen, is het voldoende dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Wij sturen u onverwijld per e-mail een bevestiging van de ontvangst van de herroeping.

Wij wijzen u er echter op dat er geen herroepingsrecht kan worden uitgeoefend voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen, die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die duidelijk gepersonaliseerd zijn.

U kunt gebruik maken van het voorbeeldformulier voor herroeping hieronder, maar dit is niet verplicht.

 

Modelformulier voor herroeping

Vul dit formulier alleen in als u de overeenkomst wilt herroepen en stuur het per e-mail naar: info@dakvenster.com- Dakvenster.com B.V., (met maatschappelijke zetel te Agriport 139, 1775 TA Middenmeer, Nederland)

Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst voor de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*):

- Besteld op (*)/ontvangen op (*) :

- Naam van consument(en) :

- Adres van de consument(en) :

- Handtekening van consument(en) (alleen indien dit formulier op papier wordt ingediend) :

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Artikel 13 - Gevolgen van herroeping - zonder opgave van enige reden

Als u gebruik maakt van uw recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen, betalen wij u alle van u ontvangen betalingen terug, inclusief de leveringskosten; behalve (i) dat wij u geen extra leveringskosten terugbetalen als u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering en (ii) dat wij een eventuele waardevermindering van het geretourneerde product in mindering brengen. Wij zullen de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren, en niet later dan 14 dagen nadat u ons op de hoogte heeft gesteld van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen.

Wij kunnen de terugbetaling uitstellen totdat wij de goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs van verzending van de goederen hebt geleverd, al naar gelang wat zich het eerst voordoet.

Wij zullen de terugbetaling verrichten met hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zijn aan deze terugbetaling voor u geen kosten verbonden.

Indien u gebruik maakt van uw recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen, dient u het product onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat u ons uw beslissing om de overeenkomst te herroepen kenbaar heeft gemaakt, aan ons magazijn op het adres Agriport 139, 1775 TA Middenmeer, Nederland, terug te zenden. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen terugzendt. U dient de rechtstreekse kosten van deze terugzending voor uw rekening te nemen. Deze kosten worden geschat op een maximum van ongeveer 23 EUR.

Indien u wenst dat wij het product bij u ophalen, zullen wij dit doen tegen een ophaalvergoeding die afhankelijk is van het ophaaladres.

U bent uitsluitend aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van manipulaties die niet noodzakelijk zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van de goederen vast te stellen. Wij zullen een dergelijke waardevermindering vaststellen zoals hieronder beschreven.

 

Artikel 14 - Onze vaststelling van een eventuele waardevermindering van de producten

Om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen, mag u de producten hanteren en inspecteren, maar u dient dit te doen (i) met de nodige zorgvuldigheid en (ii) op dezelfde wijze als u dat normaal in een winkel zou mogen doen. Als u de producten op een andere manier behandelt of inspecteert, kan dit leiden tot een waardevermindering van de producten, die wij mogen aftrekken van de terugbetaling van de van u ontvangen betaling, of aan u in rekening mogen brengen. Het vaststellen van een eventuele waardevermindering zal van geval tot geval worden bekeken. In het kader van de behandeling en inspectie van de producten zoals hierboven beschreven, kunt u de doos openen en de stoffen en kleuren van de producten met de nodige zorg inspecteren, op voorwaarde dat het openen gebeurt zonder de doos te beschadigen. Als de doos beschadigd is, zal dit worden

beschouwd als een vermindering van de waarde van de producten. Elke installatie van de producten kan eveneens een waardevermindering van de producten tot gevolg hebben. Wij herinneren u eraan dat u verantwoordelijk bent voor de producten wanneer u ze in uw bezit hebt en totdat u ze aan ons terugbezorgt, en voor eventuele schade aan de producten.

Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Contracten aangegaan via deze online shop worden beheerst door de wetten van België, en de rechtbanken van België, zijn bevoegd voor elk geschil of elke vordering die voortvloeit uit contracten aangegaan via deze online shop.

Artikel 16 - Klachtenprocedure

Indien u een klacht wenst in te dienen over de bestelprocedure, de levering, de producten of de communicatie gelieve ons zo snel mogelijk te contacteren via info@dakvenster.com met een volledige en duidelijke omschrijving en wij zullen ons uiterste best doen om tot een minnelijke schikking te komen.

Wij zullen binnen 14 dagen vanaf de dag van ontvangst op uw klacht reageren. Indien wij een langere verwerkingstijd voorzien, zullen wij toch binnen 14 dagen de ontvangst bevestigen en aangeven wanneer u een volledig antwoord kunt verwachten.

Als de klacht niet binnen 4 weken is opgelost, wordt de klacht een geschil waarop de geschillenregeling van toepassing is, zoals hieronder bepaald

Artikel 17 - Geschillenregeling

Overeenkomstig de bepalingen van Boek XVI van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen, heeft Dakvenster zich aangesloten bij de bemiddelingsdiensten van Commercial Ombudsman, Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8, 1160 Brussels, E-mail: info@ombudsmanducommerce.be, Website: http://www.ombudsmanducommerce.be/ Na een voorafgaand schriftelijk verzoek van de consument aan Dakvenster, kan de bemiddelingsdienst worden benaderd voor elk consumentengeschil dat niet is opgelost.

Voor meer informatie over hoe u gebruik kunt maken van de consumentenombudsman, kunt u terecht op: https://www.mediateurfevad.fr/.

U kunt ook gebruikmaken van het portaal voor onlinegeschillenbeslechting van de EU-Commissie als u een klacht over uw onlineaankoop wilt indienen. U kunt deze link gebruiken om uw klacht in te dienen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR BEDRIJVEN

 

Dit zijn de algemene voorwaarden waaronder wij, Dakvenster.com B.V (hierna onder meer te noemen: “Dakvenster”, “wij” en “ons”), uw bestellingen van producten bij deze onlinewinkel verwerken en aanvaarden. 

Deze algemene voorwaarden zijn bindend en dienen zorgvuldig te worden gelezen; met name de bepalingen betreffende prijzen, leveringsvoorwaarden, aansprakelijkheid, herroepings-/ontbindingsrecht en gevolgen van herroeping/ontbinding.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze algemene voorwaarden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

Indien u een bestelling wilt plaatsen, neem dan deze algemene voorwaarden door en vink het vakje aan om te bevestigen dat u ermee akkoord gaat. Wanneer u een account aanmaakt, wordt eerst uw e-mailadres gevalideerd, voordat u verder kunt gaan met de registratie.

Artikel 1 – Identiteit van het bedrijf 

Dakvenster is een bedrijf dat is geregistreerd in Nederland gevestigd te Middenmeer, Nederland, met adres Agriport 139, 1775 TA Middenmeer, Nederland en ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 52573443 en btw-nummer NL850506025B01. 

Onze contactgegevens zijn: e-mailadres: info@dakvenster.com, telefoonnummer: +32-10396410, openingstijden: maandag tot vrijdag, 08.30 - 17.00 uur.

Artikel 2 – De overeenkomst 

Een overeenkomst tussen u en ons kan alleen worden aangegaan als u ons een geldig btw-nummer verstrekt. Bij registratie vragen we u ook om uw bedrijfsregistratiedocument te uploaden zodat we het btw-nummer kunnen valideren. 

Een overeenkomst tussen u en ons is alleen geldig als u ten minste 18 jaar oud bent. Dit houdt in dat wij geen enkele verplichting jegens u hebben indien u nog geen 18 jaar bent. Dit geldt ongeacht of wij u een orderbevestiging sturen. Door een bestelling te plaatsen, bevestigt u dat u ten minste 18 jaar bent.

Als u ervoor kiest om een account op onze site aan te maken, valideren we eerst uw e-mailadres, voordat u het registratieproces kunt voltooien. 

Wij kunnen uw bestelling accepteren en verwerken, ongeacht waar u zich bevindt. Bij het plaatsen van uw bestelling moet u echter een adres opgeven voor levering van de producten in Nederland, Duitsland, België of Frankrijk. We zijn niet verplicht om producten te leveren op een adres buiten Nederland, Duitsland, België en Oostenrijk. Wij voldoen alleen aan alle verplichtingen als we de juiste gegevens van u hebben ontvangen. Door uw bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met het volgende:

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw bestelling en maken deel uit van de overeenkomst tussen u en ons.

 • De vermelde prijzen en kosten in deze onlinewinkel zijn door u bevestigd tijdens het bestelproces.

 • Wij kunnen gegevens aangaande uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres vastleggen ten behoeve van de afhandeling van uw bestelling. Zie ons Privacybeleid voor meer informatie.

 • Wij kunnen gegevens met betrekking tot uw creditcard of betaalpas doorgeven ten behoeve van de afhandeling van uw bestellingen, retouren of kortingen.

 • We maken een accountpagina voor uw bedrijf aan, zodat u een overzicht van uw bestellingen hebt en hier bij assistentie aan kunt refereren.

Artikel 3 – Hoe weet ik of mijn bestelling is ontvangen?

Nadat uw bestelling is ontvangen, sturen wij u per e-mail een bericht om u te laten weten dat uw bestelling is ontvangen. Nadat wij onze voorraden hebben gecontroleerd en kunnen bevestigen dat wij de door u verzochte bestelling kunnen uitvoeren, sturen wij u per e-mail een orderbevestiging. Wanneer u onze orderbevestiging heeft ontvangen, komt er tussen u en ons een wettelijk bindende overeenkomst tot stand. De overeenkomst geldt echter onder voorbehoud van goedkeuring van uw creditcard of betaalpas of andere betaalwijze (zie hierna onder “Artikel 5 – Hoe kan ik betalen?”). Indien uw creditcard, betaalpas of andere betaalwijze niet wordt goedgekeurd, is er geen sprake van een overeenkomst en rust op ons geen verplichting jegens u. Neem contact met ons op indien u niet binnen een werkdag een orderbevestiging ontvangt. Wij proberen uw bestelling zo spoedig mogelijk te verwerken, maar zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door problemen met of fouten in elektronische communicatiesystemen waarop wij geen invloed hebben. 

Artikel 4 – Wat is de prijs van de producten?

De aankoopprijs is de prijs die geldt op het moment dat u uw bestelling plaatst. De prijs van de door u bestelde producten, de eventuele verzendkosten en het totaalbedrag van uw aankoop worden gedurende het bestelproces en in de orderbevestiging aan u bevestigd. De prijs is inclusief de eventueel toepasselijke btw. Let op: indien wij een evidente fout (een ‘kennelijke vergissing’) hebben gemaakt in de prijsstelling van producten op de website, dan zijn wij niet gebonden aan die onjuiste prijs.

Artikel 5 – Hoe kan ik betalen?

U betaalt bij aflevering aan onze chauffeur. Betaling kan contant. 

U kunt ook betalen met Mastercard, Maestro, Bancontact (MisterCash) of PayPal. Als u met een creditcard of betaalpas betaalt, wordt u gevraagd om de naam en het nummer op uw creditcard of betaalpas, de vervaldatum en, indien van toepassing, het uitgiftenummer en de driecijferige veiligheidscode op te geven. Deze informatie wordt via een sterk versleutelde verbinding rechtstreeks aan de bank verzonden om de geldigheid van uw creditcard of betaalpas te verifiëren. Zodra uw kaart is goedgekeurd door de bank, of in het geval van een betaling via Bancontact, PayPal, zodra we de betaling op onze rekening hebben ontvangen, sturen we u een orderbevestiging per e-mail. Het bedrag wordt direct na betaling van uw kredietkaart of betaalkaart afgeschreven. Als u met Bancontact of PayPal betaalt, sturen wij een bevestiging zodra Bancontact of PayPal de betaling aan ons bevestigt.

Artikel 6 – Levering van de producten

Wij nemen uw bestelling zo spoedig mogelijk in behandeling. Op onze orderbevestiging wordt de geschatte levertijd vermeld. Wij hebben de wettelijke plicht om de producten binnen 30 dagen na bevestiging van uw bestelling naar u te verzenden, maar we streven ernaar de producten eerder te verzenden. 

Uw bestelling wordt geleverd op de wijze die is vermeld op onze orderbevestiging. Afhalen van uw bestelling uit ons magazijn is alleen mogelijk op afspraak. Kiest u ervoor om een product af te halen dat op voorraad is, dan ontvangt u automatisch een bevestiging met een afhaaldatum. Mocht u het product op een andere datum willen afhalen, neem dan eerst contact op met onze klantenservice.

Als de levering van onze producten is vertraagd door een gebeurtenis buiten onze macht, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op, uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling is bevestigd. In geval van vertraging nemen we maatregelen om de gevolgen van de vertraging zoveel mogelijk te beperken. Zo lang wij dit doen zijn we niet aansprakelijk voor vertragingen die het gevolg zijn van die gebeurtenis, maar als er een risico is op een substantiële vertraging, kunt u contact met ons opnemen om de overeenkomst te ontbinden en restitutie te ontvangen voor eventuele betaalde, maar niet ontvangen producten. 

Bij een vertraging in de levering van meer dan tien (10) werkdagen die voor u aanzienlijk ongemak veroorzaakt, kunt u verzoeken om levering met en een nieuwe leverdatum die niet minder dan vijf (5) werkdagen bedraagt vanaf de datum van de kennisgeving. U kunt er in dit geval ook voor kiezen om uw bestelling te ontbinden. Als we niet kunnen leveren op het nieuwe afgesproken tijdstip en de vertraging/niet-levering het gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan onze kant, heeft u recht op vergoeding van bewezen schade die een direct gevolg is van de vertraging/niet-levering, tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs. Op het moment dat we u informeren over de vertraging/niet-levering, dient u ons te laten weten of u wilt dat de overeenkomst wordt nagekomen of ontbonden

U kunt ervoor kiezen om de producten naar een alternatief afleveradres te laten verzenden. Dit moet worden vermeld bij het plaatsen van de bestelling. U kunt bij zowel voor de bezorging als retourzending uw eigen bedrijfsadres, de locatie van uw klant of een andere locatie voor de bezorging en afhaling kiezen. 

Wij zijn verantwoordelijk voor het leveren van een product dat aan de overeenkomst beantwoordt en aan alle overheidsregels die gelden op de datum waarop de overeenkomst is afgesloten. 

Het risico betreffende de geleverde producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

Artikel 7 – Bezorgkosten 

Afhankelijk van het afleveradres worden bezorgkosten in rekening gebracht. De bezorgopties en verschillende kosten zijn zichtbaar op de site als onderdeel van het bestelproces.

Artikel 8 – Garantie

We garanderen dat de producten voldoen aan de overeenkomst en vrij van gebreken worden vervaardigd en geleverd. In het geval dat de producten of een onderdeel daarvan binnen 12 maanden na acceptatie gebreken blijken te vertonen in het ontwerp, vakmanschap of de materialen, dan zal Dakvenster.com naar eigen goeddunken de producten vervangen of repareren of de prijs terugbetalen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verkleuring van niet-zichtbare delen, kleurverandering en verbleking veroorzaakt door de zon/condensatie/zure regen/zoute spatten of andere omstandigheden met corroderend effect of die het materiaal aantasten, verkleuring of achteruitgang van het hout als gevolg van het niet ten minste eenmaal in de twee jaar schuren en opnieuw lakken van het hout, knoesten in het hout, natuurlijke kleurvariaties van zowel het hout als het aluminium en staal alsmede lichte onvolmaaktheden - met inbegrip van kleurvariaties in het raam - die het zicht of andere vergelijkbare aspecten niet wezenlijk aantasten, ongeacht of deze als onvolkomenheden kunnen worden aangemerkt. Verder aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor gebreken of schade die direct of indirect gevolg zijn van: a) foutieve installatie, dat wil zeggen installatie uitgevoerd in strijd met de inbouwinstructies of (bij gebreke van dergelijke instructies) in strijd met goed vakmanschap, b) installatie buiten de aanbevolen installatiegebieden, c) foutieve bediening of verkeerd gebruik, d) veronachtzaming van onderhoud volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing of (bij afwezigheid van dergelijke instructies) veronachtzaming van normaal onderhoud, e) gebruik van niet-compatibele vervangingsonderdelen of accessoires (bijvoorbeeld voedingseenheid), f) transport of enige andere vorm van behandeling, g) aanpassingen aan het product, h) overmacht i) andere gebreken of schade die niet te wijten zijn aan materiaal-, productie- of constructiefouten, waarbij de voorgaande opsomming niet uitputtend is.

Indien wij de overeenkomst niet nakomen, zijn wij verantwoordelijk voor alle door u geleden schade die het voorzienbare gevolg is van onze tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Schade is voorzienbaar indien de schade een evident gevolg is van onze tekortkoming in de nakoming of indien er op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam door u en ons redelijkerwijs rekening mee werd gehouden dat de schade zich zou kunnen voordoen. 

Dakvenster.com kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige incidentele of gevolgverliezen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies van klandizie, inkomsten, goodwill of verwachte besparingen of inkomsten, of enige bijzondere schade, smartengeld, schadevergoedingen of gevolgschade, of welke boetes of andere financiële verliezen dan ook, voortvloeiend uit of in verband met een bestelling of leveringsovereenkomst.

Dakvenster.com is niet aansprakelijk voor enig verlies als gevolg van defecten of vertragingen of enige andere schade als gevolg van omstandigheden waarop Dakvenster.com geen invloed kan uitoefenen, met inbegrip van oorlog, terreur, vandalisme, brand, boycots, import- of exportbeperkingen, burgerlijke of politieke onrust, stakingen, blokkades, tekort aan mankracht of voorraden, grote natuurrampen, pandemieën en dergelijke.

De maximale aansprakelijkheid van Dakvenster.com, voortkomend, op welke wijze dan ook, uit of in verband met de levering van de producten (hetzij wegens contractbreuk, nalatigheid, verkeerde voorstelling van zaken of anderszins), is beperkt tot de factuurprijs van de producten. 

Artikel 9 – Recht van ontbinding – defecte of verkeerd omschreven producten

Indien een aan u geleverd product gebreken vertoont, dient u dit zonder onnodige vertraging aan ons te melden. Om uw bestelling te kunnen identificeren, verzoeken wij u de volgende informatie te verstrekken wanneer u uw recht van ontbinding uitoefent:

 • Nummer van de orderbevestiging

 • Uw naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres)

 • Gegevens van het product of de producten ten aanzien waarvan u de overeenkomst wenst te ontbinden

U hebt recht op gratis vervanging van het defecte product of op ontvangst van de vervangingsonderdelen die nodig zijn om het defecte product te repareren. We zijn te allen tijde gerechtigd een gebrekkig product te vervangen, tenzij dit voor u tot onevenredige kosten zou leiden.

Als blijkt dat wij niet aansprakelijk zijn voor het vermeende gebrek aan de producten, behouden we ons het recht voor onze kosten voor inspectie en onderhoud van het product aan u in rekening te brengen.

Ongeacht de zojuist genoemde oplossingen geldt dat u, indien een aan u geleverd product gebreken vertoont of niet overeenkomt met de beschrijving ervan, het recht hebt de overeenkomst te ontbinden binnen de termijn die is beschreven onder “Artikel 11 - Herroepingsrecht” hieronder en een volledige restitutie te ontvangen.

Artikel 10 – Gevolgen van ontbinding – defecte of verkeerd omschreven producten

Indien u de overeenkomst ontbindt (bijvoorbeeld omdat de geleverde producten gebreken vertonen of verkeerd zijn omschreven) en vraagt om restitutie van de aankoopprijs, storten wij alle van u ontvangen betalingen terug, inclusief de verzendkosten, zelfs als u voor een andere verzendmethode heeft gekozen dan de door ons aangeboden voordeligste standaardverzending. Wij voeren de terugbetaling zonder onnodige vertraging uit, maar uiterlijk:

 1. veertien (14) dagen na de dag waarop wij geleverde producten van u hebben terugontvangen, of

 1. (indien dit eerder is) veertien (14) dagen na de dag waarop u heeft aangetoond dat u de producten aan ons heeft geretourneerd, of

 1. (indien er geen producten zijn geleverd) veertien (14) dagen na de dag waarop wij over uw besluit tot ontbinding van de overeenkomst zijn geïnformeerd.

Wij voeren de terugbetaling via dezelfde betalingsmethode uit als de betalingsmethode die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders met u is overeengekomen. In geen geval zijn voor u aan deze terugbetaling kosten verbonden.

Als u de overeenkomst ontbindt omdat de aan u geleverde producten gebreken vertonen of niet correct zijn omschreven, organiseren en betalen wij de retournering van de defecte of onjuiste producten naar ons magazijn.

In alle gevallen bent u aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de producten die wordt veroorzaakt doordat de producten op een andere wijze zijn behandeld dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen. We zullen een dergelijke verminderde waarde bepalen zoals hieronder beschreven onder "Artikel 13 – Onze vaststelling van een eventuele verminderde waarde van de producten". 

Artikel 11 – Herroepingsrecht – zonder opgaaf van redenen

U heeft het wettelijk recht om de overeenkomst binnen veertien (14) dagen zonder opgave van redenen te ontbinden; www.dakvenster.com geeft u echter – uit welwillendheid – in totaal zestig (60) dagen de tijd om de overeenkomst te ontbinden.

De ontbindingstermijn loopt af zestig (60) dagen na de dag waarop u (of iemand die door u wordt aangewezen) de door u bestelde producten ontvangt of – indien de overeenkomst betrekking heeft op meerdere producten die in één bestelling door u zijn besteld en afzonderlijk door ons zijn geleverd – zestig (60) dagen na de dag waarop u (of iemand die door u wordt aangewezen) het laatste product ontvangt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te ontbinden door een ondubbelzinnige verklaring van dit voornemen per e-mail te versturen naar info@dakvenster.com

Om uw bestelling te kunnen identificeren, verzoeken wij u de volgende informatie te verstrekken wanneer u uw recht op ontbinding uitoefent:

 • Nummer van de orderbevestiging

 • Uw naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres)

 • Gegevens van het product of de producten ten aanzien waarvan u de overeenkomst wenst te ontbinden

Om aan de ontbindingstermijn te voldoen (d.w.z. dat u uw recht tot ontbinding van de overeenkomst zonder opgave van redenen uitoefent), hoeft u ons slechts voordat deze termijn afloopt uw kennisgeving te sturen, waarin u ons laat weten dat u uw recht op ontbinding uitoefent. De producten die u retourneert moeten in de originele verpakking zitten en compleet zijn, wat betekent dat de verpakking alle onderdelen moet bevatten en dat het product, de onderdelen en de verpakking niet beschadigd mogen zijn. U ontvangt van ons een e-mail waarin wordt bevestigd dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht. 

Artikel 12 – Gevolgen van ontbinding – zonder opgaaf van redenen

Indien u gebruikmaakt van uw recht tot ontbinding van de overeenkomst zonder opgave van redenen, restitueren wij aan u alle van u ontvangen betalingen, met inbegrip van de verzendkosten; met dien verstande dat wij (i) extra bezorgkosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere bezorgwijze dan de goedkoopste standaard bezorgwijze die door ons wordt aangeboden niet restitueren, en (ii) eventueel waardeverlies van het geretourneerde product in mindering brengen. Wij voeren de terugbetaling zonder onnodige vertraging uit, maar uiterlijk:

 1. veertien (14) dagen na de dag waarop wij geleverde producten van u hebben terugontvangen, of

 1. (indien dit eerder is) veertien (14) dagen na de dag waarop u heeft aangetoond dat u de producten aan ons heeft geretourneerd, of

 1. (indien er geen producten zijn geleverd) veertien (14) dagen na de dag waarop we zijn geïnformeerd dat u de overeenkomst wilt ontbinden.

Wij voeren de terugbetaling via dezelfde betalingsmethode uit als de betalingsmethode die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders met u is overeengekomen. In geen geval zijn voor u aan deze terugbetaling kosten verbonden.

Indien u gebruikmaakt van uw recht tot ontbinding van de overeenkomst zonder opgave van redenen, dient u het product terug te sturen naar ons magazijn op het adres Agriport 139, 1775 TA Middenmeer, Nederland en de kosten van een dergelijke retourzending te dragen. Indien u wenst dat wij het product bij u afhalen, doen wij dat tegen betaling van ophaalkosten die afhankelijk zijn van het ophaaladres. In alle gevallen bent u aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de producten die wordt veroorzaakt doordat de producten op een andere wijze zijn behandeld dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen. Wij stellen deze waardevermindering vast zoals hierna wordt beschreven.

Indien u de overeenkomst ontbindt op materiële gronden die u het recht geven de overeenkomst op te zeggen overeenkomstig het toepasselijk recht, nadat de producten naar u zijn verzonden of nadat u ze hebt ontvangen, regelen en bekostigen wij de retourzending. Voor informatie over de retourprocedure kunt u contact met ons opnemen via een e-mail naar info@dakvenster.com.

Artikel 13 – Onze vaststelling van een eventuele waardevermindering van de producten

Om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen, mag u de producten hanteren en inspecteren, echter op voorwaarde dat u dit doet (i) met de nodige zorgvuldigheid en (ii) op dezelfde manier als gewoonlijk in een winkel is toegestaan. Indien de producten intensiever worden gehanteerd of geïnspecteerd, kan dit tot een waardevermindering van de producten leiden; wij zijn gerechtigd deze waardevermindering in mindering te brengen op de door ons uitgevoerde terugbetaling van de van u ontvangen betaling, of de waardevermindering bij u in rekening te brengen. Waardeverminderingen worden per geval vastgesteld. Tijdens het hanteren en inspecteren van de producten zoals hiervoor beschreven, mag u de doos openen en de stoffen en kleuren van de producten met de nodige zorgvuldigheid inspecteren, mits de doos wordt geopend zonder deze te beschadigen. Indien de doos is beschadigd, wordt dit gezien als een waardevermindering van de producten. Ook bij installatie van de producten bestaat er een gerede kans op een waardevermindering van de producten. Wij wijzen u erop dat u, zolang de producten in uw bezit zijn en totdat ze aan ons zijn geretourneerd, verantwoordelijk bent voor de producten en aansprakelijk bent voor eventuele schade daaraan.

Artikel 14 – Schade tijdens het vervoer 

Schade aan producten opgelopen tijdens het transport dient op de leveringsdocumenten van de chauffeur te worden aangegeven alvorens de ontvanger voor de producten tekent. De schade moet binnen zeven (7) werkdagen na de daadwerkelijke leverdatum aan de klantenservice worden gemeld. Defecten die niet duidelijk waren tijdens de inspectie bij ontvangst van de producten, moeten binnen één (1) maand na de leveringsdatum aan de klantenservice worden gemeld. Het e-mailadres van de klantenservice is info@dakvenster.com.

Artikel 15 – Account 

Wanneer u zich op de site registreert, vindt u op de pagina "Mijn account" uw contactgegevens, een overzicht van uw bestellingen en het Kortingsbeleid. 

Artikel 16 – Kortingsbeleid

Wanneer u een account aanmaakt op dakvenster.be, bieden wij u een korting op basis van het bedrag dat u in de winkel uitgeeft. Dit bedrag berekenen wij jaarlijks over de periode van 1 januari tot en met 31 december (de opbouwperiode). U ontvangt de bonuskorting elk jaar in februari. De bonuskorting wordt aan u overgemaakt via een tegoedbon voor aankoop in onze webshop of rechtstreeks naar uw account, zo snel mogelijk nadat de accumulatieperiode is verstreken.

De bonuskorting is alleen beschikbaar voor deelnemers die gevestigd zijn in het land van registratie van onze webshop en is niet overdraagbaar naar een ander land waar we actief zijn. Bonuskortingen die zijn verzameld in andere online shops behorende bij Dakvenster.com B.V. en dakvenster.be en via andere accounts zijn niet overdraagbaar tussen landen of naar andere accounts.

De accumulatietermijn begint bij registratie en duurt vanaf de datum van de bevestigingsmail tot en met 31 december van dat jaar. De periode voor het opbouwen van bonuskortingen begint niet vóór de registratie van uw account en eventuele eerder verzamelde kortingen op ons account worden niet opgenomen. Aan het einde van de termijn wordt u automatisch ingeschreven voor de volgende periode, tenzij u ons laat weten dat u zich wilt afmelden voor het bonuskortingenprogramma.

Het bedrag dat u via bestellingen binnen de accountomgeving van dakvenster.be uitgeeft, wordt berekend over alle soorten producten die u hier hebt gekocht, exclusief btw, bezorg- en andere kosten. De kosten van producten die om welke reden dan ook zijn geretourneerd, zijn niet bij het bedrag inbegrepen.

Voorbeeld berekening bonus
VOORBEELD Dakvenster Bonussysteem bij een omzet van €17.500
Vanaf Tot Bonuspercentage Bedrag Bedrag aan bonus
€0 €5000 0% €5000 €0
€5.000 €15.000 2.5% €10.000 €250
€15.000 €25.000 3% €2.500 €75
25.000 + 3.5%
TOTAAL €17.500 €325

Om het bestede bedrag te bevestigen, gebruiken we de informatie op elke bestelling in uw account op de dakvenster.be. Bestellingen die u doet terwijl u niet ingelogd bent op uw account, tellen niet mee voor de bonusopbouw.

Om toegang te krijgen tot het bedrag dat u hebt verzameld, moet u contact opnemen met de klantenservice op info@dakvenster.com of tel: +32-10396410. Uw accountopbrengst en bonuskorting kunnen niet worden overgedragen aan derden. Er wordt slechts één accountregistratie per installateur/ montagebedrijf / aannemer geaccepteerd, inclusief bedrijven in dezelfde groep. Het is niet mogelijk om dubbele accounts aan te houden en deze kunnen naar ons inzicht worden afgewezen, samengevoegd of beëindigd.

We behouden ons het recht voor om uw recht op het programma voor bonuskortingen op elk moment in te trekken en kunnen niet garanderen dat u een enig bedrag ontvangt in geval van kwade wil of wangedrag.

De omzet die is gegenereerd via het kopen van producten met een eerdere beloningsvoucher, komen niet in aanmerking voor opname in de huidige periode van inkomstenopbouw.

 

Artikel 17 – Intellectuele eigendomsrechten 

Als klant van Dakvenster.com dient u zich te houden aan de instructies van Dakvenster.com met betrekking tot de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van Dakvenster.com met betrekking tot de producten, voor zover dergelijke rechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten, geregistreerde modellen, modelrechten en handelsmerken) niet worden uitgeput door de verkoop van de producten aan u.

Artikel 18 – Vervanging van bepalingen 

Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de volledige algemene voorwaarden aan. In dat geval zullen de partijen (een) nieuwe vervangende bepaling(en) vaststellen, die juridisch zoveel mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepaling dient.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en forum

Overeenkomsten die door deze online winkel zijn afgesloten, zijn onderhevig aan het Nederlands recht; de Nederlandse rechtbanken hebben jurisdictie over alle geschillen of vorderingen voortvloeiend uit de overeenkomsten die via deze online winkel zijn gesloten. 

Artikel 20 – Klachtenprocedure

Als u een klacht wilt indienen over de bestelprocedure, de levering, de producten of de communicatie, dan kunt u dit doen door zo snel mogelijk een e-mail te sturen naar info@dakvenster.com met een volledige en duidelijke omschrijving. Wij zullen ons uiterste best doen om tot een minnelijke schikking te komen. 

We zullen uw klacht binnen veertien (14) dagen na ontvangst beantwoorden. Als we een langere verwerkingstijd verwachten, zullen we nog steeds binnen veertien (14) dagen antwoorden, de ontvangst bevestigen en aangeven wanneer u een volledig antwoord kunt verwachten. 

Als de klacht niet binnen vier (4) weken wordt opgelost, wordt de klacht een geschil dat valt onder de regeling voor geschillenbeslechting.