menu
×
Homepage Dakramen Lichtkoepels Daglichtsystemen Raamdecoratie Bedieningssystemen

Algemene voorwaarden

Dakvenster.com BV
Agriport 139, 1775 TA Middenmeer
Telefoon: 0031 227 801970

Handelsregister: Kamer van Koophandel Noordwest-Holland 52573443
Omzetbelastingnummer: NL850506025B01

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen via onze webshop die tot stand komen met de consument die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1. Aanbiedingen en opdrachten
Prijzen op onze website worden incl. 21% BTW getoond. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. De verkoop is definitief na schriftelijke bevestiging onzerzijds. Goederen niet uit voorraad geleverd worden speciaal op uw verzoek besteld.

2. Annulering
Indien consument de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft de verkoper het recht volledige vergoeding te vorderen van alle kosten die gemaakt zijn om die order uit te leveren.

3. Levertijd
Goederen uit voorraad worden afgeleverd volgens het afleverschema, bestellingen moeten dan wel minimaal 1 werkdag voor de dag van aflevering bij ons binnen zijn. Goederen met een bepaalde levertijd worden afgeleverd binnen het tijdsbestek zoals wordt aangegeven tijdens de bestelprocedure. Bij gelijktijdige bestelling van voorraad en niet voorraad goederen, vindt aflevering plaats als de gehele bestelling in een keer afgeleverd kan worden. De vermelde voorraad op onze website kan afwijken van de werkelijke winkelvoorraad doordat verkopen vanuit de winkel niet direct geregistreerd worden. Aan de weergegeven voorraad kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Retourzendingen
De consument heeft het recht om binnen 14 dagen, geleverde goederen te retourneren, mits goederen en verpakking in een verkoopbare (nieuw)staat verkeren. Indien blijkt dat goederen en/of verpakking niet in redelijke en verkoopbare (nieuw)staat verkeren behouden wij het recht om herstelkosten / (her)verpakkingskosten in mindering te brengen op het aankoopbedrag. Het aankoopbedrag zal binnen 14 dagen aan u worden teruggestort.

Om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen, dient u de goederen te inspecteren met de nodige zorgvuldigheid en op dezelfde manier als gewoonlijk in een normale winkel is toegestaan. Een eventuele andere behandeling of inspectie van de goederen kan leiden tot een verminderde waarde die wij wettelijk in mindering mogen brengen op de terugbetaling aan u.

De vaststelling van een eventuele waardevermindering wordt per specifiek geval beoordeeld. U mag de verpakking openen en de goederen controleren met de passende zorgvuldigheid, op voorwaarde dat de verpakking niet wordt vernield. Wanneer de verpakking vernield is, is de waarde van de goederen vanzelfsprekend verminderd.

Ook een eventuele montage van de goederen zal naar verwachting leiden tot een verminderde waarde. We wijzen u erop dat u verantwoordelijk bent voor de goederen zolang ze in uw bezit en nog niet geretourneerd zijn en dientengevolge aansprakelijk bent voor beschadiging van de goederen.

Goederen die niet via onze website te bestellen zijn, worden speciaal op uw verzoek besteld en kunnen na verwerken van de opdracht niet worden geannuleerd of worden retour genomen.

Retouren dienen te allen tijde aangemeld te worden via ons contactformulier, waarna u een retourbevestiging van ons ontvangt en ervoor kan kiezen om de goederen zelf retour te brengen of door onze transportservice op te laten halen tegen een vergoeding van € 23,-- die wij verrekenen met het terug te storten bedrag.

Teruggestuurde of teruggebrachte goederen waarbij geen aanmelding of retourbevestiging is bijgesloten kunnen niet in behandeling worden genomen.

Stuurt u de goederen niet via een externe vervoerder/koerier als pakket terug! Onze goederen lenen zich er niet voor om als pakket te worden vervoert. Doet u dit wel dan is dit geheel voor eigen risico en kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die optreed bij de externe vervoerder/koerier.

U dient zelf de retourkosten te dragen. Houdt u er rekening mee dat de staat van de verpakking invloed kan hebben op het terug te storten aankoopbedrag. U dient de originele product verpakking niet te beschrijven, tapen of beplakken met (adres)stickers/labels, maar in te pakken in pakpapier/folie of een kartonnen doos/omhulsel.

5. Reclames
Reclames moeten om geldig te zijn, binnen 5 werkdagen worden ingediend. Reclames wegens manco, afwijking van de vermelde specificatie of wegens uiterlijk waarneembare beschadiging, moeten om geldig te zijn, bij aflevering aangetekend worden. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke verkoop beschouwd. Dakvenster.com verplicht zich bij een terechte reclame de goederen zo snel mogelijk te herleveren.

6. Garantie
De fabrieksgarantie op de door Dakvenster.com bv geleverde standaard lichtkoepels is:

 • 10 jaar schriftelijke garantie op fabricagefouten.
 • 10 jaar schriftelijke garantie op licht- en weerbestendigheid van het gebruikte acrylaat en/of polycarbonaat.

De garantieaanspraak vervalt:

 • als de lichtkoepels gemonteerd worden op andere dan de door ons geleverde opstanden (b.v. op houten opstanden).
 • door verkeerde montage waardoor de koepel of opstand beschadigd wordt.
 • als de koepel in aanraking komt met: agressieve- of chemische dampen/stoffen of schoonmaakmiddelen, verdunners, lijmsoorten, oplosmiddelen uit dakbedekkingsmaterialen, bitumen, siliconen, houtbeschermers (verf, beits).

Op alle LuXtra producten die na 1 november 2001 zijn aangeschaft, verschaft LuXtra de volgende garantie aan de eindgebruiker:

10 jaar schriftelijke garantie op:

 • LuXtra dakramen, inclusief beglazing (uitgezonderd breukschade)
 • LuXtra gootstukken

2 jaar schriftelijke garantie op:

 • LuXtra zolderramen FE 4555 en FE 4573 (uitgezonderd breukschade)
 • LuXtra verduisteringsgordijnen
 • LuXtra buitenzonwering
 • LuXtra rolluiken

Op alle VELUX producten die na 1 januari 1998 zijn aangeschaft, verschaft VELUX de volgende garantie aan de eindgebruiker:

10 jaar schriftelijke garantie op:

 • VELUX dakramen, inclusief beglazing (uitgezonderd breukschade)
 • VELUX lichtkoepels
 • VELUX gootstukken
 • VELUX interieurafwerking
 • VELUX installatieproducten

5 jaar schriftelijke garantie op:

 • VELUX daglichtspot

3 jaar schriftelijke garantie op:

 • VELUX zonwering en raamdecoratie
 • VELUX rolluiken
 • VELUX elektrische bedieningssystemen
 • VELUX zonnepanelen van draadloze VELUX raamdecoratie en rolluiken

Deze termijn gaat in op de eerste dag van aflevering en op voorwaarde dat de montage deskundig is uitgevoerd.

7. Leveringen
De goederen worden geleverd volgens het afleverschema, de bezorging bedraagt € 23,-- per zending.

Afhalen kan uitsluitend volgens afspraak. Als u via onze webwinkel een product besteld en kiest voor afhalen, krijgt u automatisch een bevestiging met een afhaaldatum. Wilt u per direct een voorraad product komen afhalen, contacteer dan eerst onze klantenservice.

8. Betaling
De betaling kan geschieden in contanten of per mobiele PIN (alleen Maestro kaart) aan onze chauffeur bij aflevering of via de online betaalmethode Bancontact Mister Cash, MasterCard/VISA of PayPal.

9. Bonussysteem
Het bonussysteem loopt per kalenderjaar, aan het eind van de bonusperiode (31 december) wordt binnen 14 werkdagen het opgebouwde bonusbedrag incl. BTW op uw bankrekening gestort. Tussentijds verrekenen met een order of uitkeren van het bonusbedrag is niet mogelijk. Het niet tijdig of volledig betalen van orders kan leiden tot het inhouden van de bonus gegenereerde winsten. Dakvenster.com behoudt zich het recht de bonus te wijzigen, op elk moment in te trekken of te beperken en is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die u oploopt als u met de bonus handelt.

10. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Dakvenster.com bv uit hoofde van enige opdracht is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken goederen. Elke verdere aansprakelijkheid t.a.v. schade wordt uitgesloten.